Nhóm 4 SÁCH “PHÚC ÂM”(Gospel) và 1 Sách Lịch sử truyền giáo.
Ma-thi-ơ – Mác – Lu-ca – Giăng
Công vụ các sứ đồ.
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Ma-thi-ơ

Ma Thi O Warren W. Wiersbe

Mác (Mark)

Mac Warren W. Wiersbe

Lu-ca (Luke)

Lu Ca Warren W. Wiersbe

Giăng (John)

Giang Warren W. Wiersbe

Công-vụ Các sứ đồ

Cong Vu Cac Su Do Warren W. Wiersbe

Top