Cảm ơn bạn đã dành vài phút để lắng nghe câu chuyện làm thay đổi cuộc đời tôi. Câu chuyện quá quan trọng đến nỗi tôi không thể không chia sẻ nó. 

Kể từ ban đầu, mọi người đã đấu tranh để điền vào một khoảng trống trong cuộc sống. Khoảng trống đó được hình thành khi con người đã chọn con đường mà không có Thiên Chúa….


Kinh Thánh chép: Tất cả mọi người bị xa cách với Thượng Đế bởi những lựa chọn của mình. Chúa gọi những lựa chọn đó là TỘI LỖI.

Tất cả chúng ta đều là tội lỗi theo nhiều cách, nói dối, lừa gạt, hay bất cứ điều gì chúng ta làm mà chúng ta biết rằng điều đó là sai trái.

Lựa chọn này đã khiến chúng ta bị phân cách với Thượng đế và Thiên đàng.

Nhiều người tin rằng với những việc lành mình làm Thiên Chúa sẽ chấp nhận họ.
Nhưng Kinh Thánh nói: Không một ai đủ tốt để được vào thiên đàng. Tất cả chúng ta đều không thể đến với Thượng Đế vì tiêu chuẩn hoàn hảo của Ngài dù chúng ta có làm nhiều việc lành.

Nhưng đây là TIN MỪNG! Thượng Đế yêu chúng ta rất nhiều. Ngài yêu chúng ta đến nổi đã ban Con Một của Ngài, là Chúa Jesus đến thế gian và chết thay cho chúng ta, để xóa bỏ khoảng cánh giữa Thượng Đế và con người.
1. Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người
Lời Đức Chúa Trời cho biết: “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15)
“Chúa Giê-xu đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:14)
2. Những điều Ngài đã làm
Ngài đã sống đời sống trọn vẹn… chịu chết… sống lại… về trời sắm sẵn
Lời Đức Chúa Trời nói rằng: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (IICô-rinh-tô 5:21)
Chúa Giê-xu đã đến để chỉ cho chúng ta con đường đến với Thượng Đế. Kinh Thánh chép chỉ có 1 cách duy nhất đến với Thượng đế là đức tin nơi Chúa Jesus Christ.
Không ai có thể vào được thiên đàng chỉ bởi những công đức tôn giáo. Chỉ có một cách duy nhất : Chúa Jesus chính là câu trả lời. Ngài chính là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta.
Việc duy nhất bạn cần làm để nhận được món quà này là nói với Thượng Đế rằng con cần Ngài.
Bạn có thể được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của bạn và nhận được món quà vào nước Thiên Đàng bởi đức tin.
Hôm nay, Chúa Jesus gõ cửa tấm lòng bạn và mong muốn bạn mời Ngài vào. Kinh Thánh nói rằng : Nếu bạn đặt trọn niềm tin mình nơi Chúa Jesus và quay lưng với tội lỗi mình, bạn sẽ được ở Thiên Đàng với Chúa đời đời.
Nếu bạn muốn nhận Chúa là Cứu Chúa, là Chủ của đời mình, bạn hãy thầm nguyện lời cầu nguyện này từ tấm lòng bạn :

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã yêu thương con. Con biết mình đã phạm nhiều điều xấu xa. Xin Chúa tha tội con. Con tin rằng Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi con và Ngài đã sống lại từ cõi chết để con được ở với Ngài đời đời. Xin Chúa tiếp nhận con, cai trị cuộc đời con và khiến con nên một người mới theo ý muốn tốt lành của Ngài. Muốn thật hết lòng.

Chúng tôi có lời mời bạn tìm đến các nhà thờ Tin Lành hoặc những người đã đặt niềm tin vào Ngài. Tôi tin bạn sẽ không thất vọng. Khi bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu thì không có điều gì có thể ngăn cách bạn khỏi tình yêu tuyệt vời của Ngài.
Thượng Đế sẽ làm điều Ngài đã nói với bạn.
Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để tất cả những người tin nhân đấng ấy, không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh phúc.

Top