Ê-sai 49:15-16 “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.
Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn.”

 

Ông bà Mục Sư Phan Quang Vũ - Hội Thánh Ngô Gia Tự

Ông bà Mục Sư Phan Quang Vũ – Hội Thánh Ngô Gia Tự

Hiếu kính

Top