“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường;nên hãy gánh lấy ách của ta,
và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Ma-thi-ơ 11:28-30

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

Top