Thiên Lộ Lịch Trình

Thiên Lộ Lịch Trình

Tác phẩm Thiên Lộ Lịch Trình, truyện ngụ ngôn mang đậm tính giáo dục Cơ Đốc, được viết theo lối văn cổ điển nước Anh khá hấp dẫn do John Bunyan, người được dư luận Cơ Đốc nhân rộng rãi khắp các nước Tin lành được truyền đến. Nghe Xem Video...
Lối Rẽ Cuộc Đời

Lối Rẽ Cuộc Đời

“Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài,” Hê-bơ-rơ 10:20 Bài liên quan Hội trăng rằm PHƯỚC VÌ ĐƯỢC THỬ THÁCH THỨ TỰ ƯU TIÊN Sống đạo giữa...
Top