Nhập Đề
1. Khơi dậy sự chú ý của thính giả …
2. Không quá dài …
3. Liên hệ rõ ràng đối với đề tài …
4. Có sự chuyển tiếp từ nhập đề đến thân bài một cách tự nhiên …
5. Những góp ý khác …
Thân Bài
1. Các phần chính được phân chia rõ ràng …
2. Sự chuyển tiếp từ phần này sang phần khác rất tự nhiên …
3. Cân đối thì giờ: không quá dài ở phần này hoặc quá ngắn ở phần khác …
4. Những góp ý khác …
Kết Luận
1. Tóm tắt các ý chính …
2. Khuyến khích thính giả quyết định và hành động. …
3. Những góp ý khác …
II. Nội Dung Bài Giảng
1. Bài giảng được xây dựng trên ý luận giải và ý bài giảng …
2. Sự biện luận, trưng dẫn, minh họa, và ứng dụng không bị lộn xộn nhưng tập trung ý nghĩa vào phân đoạn Thánh Kinh đang giảng giải …
3. Những góp ý khác …
III. Sự Truyền Đạt Bài Giảng
1. Giảng với sự tự tin …
2. Ngôn ngữ chuẩn xác, giản dị và tượng hình …
3. Nhấn mạnh vào những ý quan trọng …
4. Lúc nói nhanh, lúc nói chậm …
5. Nghỉ một chút trước và sau những ý quan trọng …
6. Điệu bộ tự nhiên …
7. Có sự tiếp xúc bằng mắt (eye contact) …
8. Những góp ý khác …
Điều tôi học được nhờ nghe người khác giảng: …

Top