Đêm hòa nhạc NHỮNG BÀI THÁNH CA LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI – ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG
Gồm các ca khúc: Ân điển lạ lùng (Amazing Grace), Tâm linh tôi yên ninh thay, Lớn bấy duy Ngài, Chúa, Ngài nâng tôi lên (You raise me up)

Top