Thư tín Cô-lô-se

Thư tín Cô-lô-se Cô-lô-se 1Cô-lô-se 2Cô-lô-se 3Cô-lô-se 4 Cô-lô-se 1Cô-lô-se 2Cô-lô-se 3Cô-lô-se 4 Sự Thành Lập Hội Thánh (52-55 S.C.) Trong chuyến truyền giáo thứ ba của Phaolô, ông ở lại tại thành Êphêsô trong thời gian ba năm (Công vụ 20:31). Từ địa điểm chiến lược...
Thiên Lộ Lịch Trình

Thiên Lộ Lịch Trình

Tác phẩm Thiên Lộ Lịch Trình, truyện ngụ ngôn mang đậm tính giáo dục Cơ Đốc, được viết theo lối văn cổ điển nước Anh khá hấp dẫn do John Bunyan, người được dư luận Cơ Đốc nhân rộng rãi khắp các nước Tin lành được truyền đến. Nghe Xem Video...
Top