Diễn giả: MS Phan Quang Trung
Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.

Điều răn đầu tiên đối với con người là “hãy hiếu kính Cha Mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho Xuất Ê-díp-tô-ký 20:12
Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Ê-phê-sô 6:2-3

Tình Cha - Mục sư Phan Quang Trung

Tình Cha – Mục sư Phan Quang Trung

Tình cha - Truyền giảng Tin Lành

Tình cha – Truyền giảng Tin Lành

I-Mar - Điều Tôi thấu hiểu

I-Mar – Điều Tôi thấu hiểu

Cầu cho cha Mẹ - Ban Thanh niên Bình Thới

Cầu cho cha Mẹ – Ban Thanh niên Bình Thới

Ban Thanh niên Bình Thới - Tân Thới Hòa

Ban Thanh niên Bình Thới – Tân Thới Hòa

Thảo Nguyên - Bởi Ta yêu con

Thảo Nguyên – Bởi Ta yêu con

Top