Câu chuyện kể về cuộc đời của 3 nhân vật từ sinh viên tốt nghiệp đại học có những hoài bão lớn lao trở thành giám đốc doanh nghiệp, nữ tiến sĩ, kỹ sư xây dựng và khi lần lượt họ đối diện với sự khó khăn cùng đường về tài chính, bất hạnh trong hôn nhân và tuyệt vọng trong bệnh tất hiểm nghèo thì họ đã làm gì để được sự bình an, hy vọng, đảm bảo cho đời sau, một cuộc đời có Chúa làm chủ.
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
IICô-rinh-tô 5:17Các ca khúc được sử dụng trong câu chuyện:
Màu cuộc sống Khang Khánh Thương
Dòng đời Thiên Phú
Niềm vui mới Linh Nguyện
Chiên lạc trở về Quang Thành
Tiếng Chúa dịu dàng Play back
Gặp gỡ Chúa Giê-xu Thiên Phú – Mỹ Hà – Quang Thành

Top