Nắm Bắt Cơ Hội – MS Thái Phước Trường

vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Ê-xơ-tê 4:13 Bài liên quan TỈNH...

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên...
Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy,ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. 11239_BaptemVaoTrongDanhThienChua Bài liên...
Ví dụ về người quản gia bất trung

Ví dụ về người quản gia bất trung

Một trong những ví dụ khó hiểu của Chúa Jêsus về người quản gia bất trung theo cách giải nghĩa của Mục sư Dick Woodward “The less I can do, the more the Lord does.” Lu-ca 16:1-14 Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?...
Top