Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy,ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. 11239_BaptemVaoTrongDanhThienChua Bài liên...
Ví dụ về người quản gia bất trung

Ví dụ về người quản gia bất trung

Một trong những ví dụ khó hiểu của Chúa Jêsus về người quản gia bất trung theo cách giải nghĩa của Mục sư Dick Woodward “The less I can do, the more the Lord does.” Lu-ca 16:1-14 Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?...
Top