5 SÁCH VĂN THƯ còn gọi là SÁCH của sự KHÔN NGOAN (nằm ở khoảng giữa quyển KT), trong nguyên văn là những sách viết theo thể thơ: Gióp, Thi thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã ca.
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Gióp

Sach Giop Warren W. Wiersbe

Thi Thiên

Thi Thien Warren W. Wiersbe

Châm ngôn

Cham Ngon Warren W. Wiersbe

Truyền đạo

Truyen Dao Warren W. Wiersbe

Nhã Ca

Top