Diễn giả MS. Phan Minh Nghĩa
Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18

PHải đầy dẫy Đức Thánh Linh - MS Phan Minh Nghĩa

PHải đầy dẫy Đức Thánh Linh – MS Phan Minh Nghĩa

Hướng dẫn chương trình

Hướng dẫn chương trình

Ban Thiếu niên tôn vinh Chúa

Ban Thiếu niên tôn vinh Chúa

Song ca tôn vinh Chúa

Song ca tôn vinh Chúa

MS. Phan Minh Nghĩa giảng lời Chúa

MS. Phan Minh Nghĩa giảng lời Chúa

MS PHan Minh Nghĩa chúc phước

MS PHan Minh Nghĩa chúc phước

Top