Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. 1Phi-e-rơ 2:11

Lữ khách là người có hành trình rõ ràng, luôn trên đường đi tới, mặc dù luôn gặp nan đề nghịch cảnh, nên lữ khách phải có hành trang gọn gàng, để làm sao đạt đến đích tốt lành.

Lữ khách

Lữ khách

Top