Lễ 2 HÃY TỈNH THỨC
DG: MSNC Nguyễn Minh Công
Kinh Thánh: ITê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Câu gốc: ITê-sa-lô-ni-ca 5:5-6
Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ.


MSNC Nguyễn Minh Công

MSNC Nguyễn Minh Công chia sẻ lời Chúa

Lễ 2 HÃY TỈNH THỨC - MSNC Nguyễn Minh Công

Lễ 2 HÃY TỈNH THỨC – MSNC Nguyễn Minh Công

Lễ 2 Ban Thanh niên tôn vinh Chúa

Lễ 2 Ban Thanh niên tôn vinh Chúa

Lễ 2 MSNC QN Trần Huỳnh Quốc Việt chúc phước

Lễ 2 MSNC QN Trần Huỳnh Quốc Việt chúc phước

Top