Gia-cơ 3:17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt

Su-khon-ngoan-that-ban-thieu-nien-Binh-Thoi

Ban Thiếu niên HTTL Bình Thới Tôn vinh Chúa

HTTL Bình Thới Lễ 1 Sự khôn ngoan thật

HTTL Bình Thới Lễ 1

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt chia sẻ lời Chúa tại HT Bình Thới

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt chia sẻ lời Chúa tại HT Bình Thới

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt QN HT Bình Thới

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt QN HT Bình Thới

Top