Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được?
Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.
Châm ngôn 31:10
DG: MS Trịnh Chiến
HD: CS Huỳnh Thị Kim Yến

 

Top