Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Châm ngôn 22:6

Mục sư trí sự Phan Chí Tâm

Mục sư trí sự Phan Chí Tâm

Top