Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! – Công vụ Các sứ đồ 3:6

Chúng ta phải là những người vinh dự vì có Cha CAO QUÝ, HẰNG CÒN, HẰNG CÓ QUYỀN NĂNG ĐỜI ĐỜI ở trên trời.

Phi-e-rơ và Giăng chữa lành người què tại cửa đẹp

Phi-e-rơ và Giăng chữa lành người què tại cửa đẹp

Top