Diễn giả: Mục sư Phạm Tư
Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho – Giăng 14:27

Mục sư Phạm Tư

Mục sư Phạm Tư

Top