Trong Chúa chúng ta có xuân vĩnh cửu, ngày xuân bất tận “Mặt trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng chẵng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, nhưng ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi” – Ê-sai 60:20

Xuan-Vinh-cuu-MSTS-Le-Dinh-An

Top