Lòng con tin chắc có Chúa ở cùng dù bao thử thách Chúa vẫn ở cùng con quyết luôn nhờ Chúa giúp sức cho con vững tin đi tới.

Và con sẽ hát khúc hát cảm tạ tình yêu cứu Chúa quá đỗi tuyệt vời, xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài. Amen!

Top