Kết quả cho Chúa P.2

Kết quả cho Chúa P.2

Bài chia sẻ dành cho phụ nữ liên quan đến việc nhà và việc Chúa. “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.”   “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng...
Sự phục vụ Chúa – Mục sư Đoàn Văn Miêng

Sự phục vụ Chúa – Mục sư Đoàn Văn Miêng

Mục sư Đoàn Văn Miêng: Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người – Giăng 12:26 Bài liên quan Đời sống chức vụ cố Mục sư Đoàn Văn Miêng Tạm biệt và đoàn tụ Thi-thiên 40...
Top