NĂM MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH

NĂM MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH

Kinh Thánh: Ma-thiơ: 22: 37-40 Câu gốc: “Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (...
LỜI HỨA CỦA ĐẤNG THĂNG THIÊN

LỜI HỨA CỦA ĐẤNG THĂNG THIÊN

Kinh thánh Công  vụ các sứ đồ 1:9-11 Câu gốc: Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó Giăng 14: 3 Dẫn nhập Hội Thánh chúng ta có những kỳ lễ kỷ niệm về Chúa Jesus như Lễ...
HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ

HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh Thánh  Ê phê sô 6: 1 – 3 Câu gốc “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” (Xuất 20:12) Dẫn nhập Có lẽ tất cả chúng ta, ai cũng đã một đôi lần được nghe những câu hát thật dễ thương của...
Tạ ơn Cha

Tạ ơn Cha

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể IICô-rinh-tô 9:15 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi-thiên 103:...
Những tiếng gọi trong đời

Những tiếng gọi trong đời

Thánh Kinh, sách Phúc Âm Giăng 5:24-29 cũng đề cập đến ba tiếng gọi rất huyền diệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà mỗi chúng ta được nghe trong ba giai đoạn của cuộc đời.(Cố Mục sư Nguyễn Bá Quang) Chúa Giê-xu phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta...
ĐỨC TIN – Cố Mục Sư Đoàn Văn Miêng

ĐỨC TIN – Cố Mục Sư Đoàn Văn Miêng

Bài giảng Cố Mục sư Đoàn Văn Miêng Đức tin là những điều mình chưa thấy, và phần thưởng của đức tin là sẽ thấy những điều mình sẽ tin. Đức tin là một trực giác, tức là một sự cảm xúc trực tiếp với sự việc, không nhờ lý trí, không nhờ kinh nghiệm. “Đức tin” là danh từ,...
Top