Vững vàng trước nghịch cảnh là điều Chúa muốn con dân Chúa mạnh mẽ can đảm đứng với Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Vững Vàng Trước Nghịch Cảnh | Mục sư Thái Phước Trường

Vững Vàng Trước Nghịch Cảnh | Mục sư Thái Phước Trường

 

 

Top