Diễn giả: MSTS Ngô Văn Bửu
Chúa bồng ẳm tôi từ trong lòng mẹ, Chúa gánh vác tôi từ lúc mới sanh, Chúa giải cứu tôi trọn cả cuộc đời

Hỡi nhà Gia-cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ.
Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Ê-sai 46:3-4

Tinh-Chua-Van-Con-nguyen-ms-Ngo-Van-Buu

Top