Bảy Hội Thánh trong cõi A-si như được mô tả trong sự hiện thấy của sứ đố Giăng trên đảo Bát-mô, trong Khải-huyền chương 2-3 với một sự khảo sát bằng cách so sánh những sứ điệp và những điển hình sự tiêu biểu cho cùng sự liên hệ của chúng với các giai đoạn lịch sử khác.
Sách Khải-huyền được viết ra trên đảo Bát-mô (Khải-huyền 1:9) một hòn đảo toàn bằng đá và hoang vắng nằm trong biển Acgean. Nó nằm cách bờ biển phía tây của vùng Tiểu Á 24 dặm (36 cây số) và cách thành phố Ê-phê-sô khoảng 70 dặm (100 cây số) về phía tây nam.
Ê-phê-sô là Hội thánh dẫn đầu bảy Hội Thánh và là nơi Phao-lô đã lao tác thành công rực rỡ.
Sáu Hội Thánh kia có thể được xem như sự trãi rộng của công tác của Phao-lô tại Ê-phê-sô, dù rằng chúng ta không thấy ghi chép lại sự viếng thăm của Phao-lô đối với một số nào trong các thành phố nầy.
Truyền thống xác định Ê-phê-sô cũng là trung tâm của chức vụ của sứ đồ Giăng sau nầy và có lẽ ông cũng đã trông coi bảy Hội Thánh nầy.

SƠ LƯỢC THƯ GỬI 7 HỘI THÁNH TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN

SƠ LƯỢC THƯ GỬI 7 HỘI THÁNH TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN

THƯ GỬI HỘI THÁNH Ê-PHÊ-SÔ (Khải huyền 2:1-7)
Đặc điểm tôn giáo Tình yêu ban đầu,
Tình Trạng Quyền năng Đức Thánh Linh vận hành, kết nhiều quả hơn qua Phao-lô
Danh Xưng  của Chúa Đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu Đấng đi giữa 7 chân đèn vàng
Điều Chúa Khen Công việc,sự khó nhọc, nhịn nhục, không dung kẻ ác, không theo Đảng Ni-cô-la, vì danh Chúa
Đều Chúa Trách Đã bỏ lòng kính mến ban  đầu
Lời Kêu gọi Hãy nhớ lại mình sa sút từ đâu,để bắt đầu lại cho đúng
Cảnh báo Sẽ bị cất chân đèn ra khỏi chổ nó
Phần thưởng cho
người chiến thắng
Được ăn trái sự sống trong Ba-ra-đi, nhận lại phước hạnh từ Thiên đàng
Giai đoạn AD. 96
THƯ GỬI HỘI THÁNH SI-MIỆC NƠ (Khải huyền 2:8-11)
Đặc điểm tôn giáo Hội thánh Trung Tín,Bông hoa của A-si, bị buộc thờ lạy hoàng đế
Tình Trạng Hội chúng nghèo về kinh tế nhưng giàu về thuộc linh
Danh Xưng  của Chúa Đấng trước hết và Đấng sau cùng, alpha và ô-mê-ga, Đấng chết rồi mà đã sống lại
Điều Chúa Khen Ta biết! Hội thánh thật nghèo khó  vật chất, nhưng thật sự họ giàu có trong mắt Chúa
Đều Chúa Trách KHÔNG CÓ
Lời Kêu gọi Hãy giữ trung tín cho đến chết
Cảnh báo KHÔNG CÓ
Phần thưởng cho  người chiến thắng Ban mão triều thiên sự sống,không chết lần thứ 2
Giai đoạn AD. 100-313 Con cái  Chúa tuận đạo khủng khiếp nhất, giám mục Polycarp bị đưa lên giàn hỏa thiêu sống vì không chịu nói lời chối Chúa
THƯ GỬI HỘI THÁNH BẸC-GĂM (Khải huyền 2:12-17)
Đặc điểm tôn giáo Hội thánh Thỏa hiệp với thế gian
Tình Trạng Ngôi của quỷ Sa-tang, trung tâm thờ thần tượng của hoàng đế La-mã
Danh Xưng  của Chúa Đấng có thanh gươm nhọn 2 lưỡi (Ban thưởng và đoán phạt)
Điều Chúa Khen Vứng lòng tôn Danh ta và không chối đạo, Antipa tuận đạo
Đều Chúa Trách Theo đạo Ba-la-am thờ hình tượng, theo Đảng Ni-cô-lai phân chia giai cấp
Lời Kêu gọi Hãy ăn năn: Nhận thức, từ bỏ
Cảnh báo Chúa sẽ lấy thanh gươm nhọn mà giao chiến
Phần thưởng cho  người chiến thắng Chúa sẽ ban cho Ma-na giấu kín, Hòn sỏi trắng và một tên mới
Giai đoạn AD. 313-606 Hội Thánh cực thịnh với Công giáo Lammã, bắt đầu thoả hiệp với một số giáo lý sai trật, làm tượng các thánh tử đạo đưa vào nhà thờ. Năm 405 SC, hàng giáo phẩm của Hội Thánh bắt đầu mặc áo lễ theo mẫu áo lễ của Bẹtgăm có gốc từ Babylôn, bây giờ được hồi sinh tại Rôma
THƯ GỬI HỘI THÁNH THI-A-TI-RƠ (Khải huyền 2:18-29)
Đặc điểm tôn giáo Hội thánh nhỏ nhất, hy sinh không thôi, trung tâm thờ lạy thần tượng
Tình Trạng Thỏa hiệp với thế gian, tham gia cúng thờ lễ hội đình miếu
Danh Xưng  của Chúa Đấng có mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng
Điều Chúa Khen Hội thánh năng nổ làm được nhiều việc cho Chúa (vỏ bọc)
Đều Chúa Trách Dung túng cho Giê-sa-bên thờ lạy thần Ba-anh
Lời Kêu gọi Chúa là Đấng dò xét lòng dạ con người, sẽ tuỳ việc mà báo lại.
Cảnh báo Sự sống luông tuồng sai trật sẽ bị bỏ lại và chịu cơn thạnh nộ trong cơn đại nạn.
Phần thưởng cho  người chiến thắng Được ban cho quyền cai trị các nước, được SAO MAI SÁNG CHÓI là Chúa Giê-xu
Giai đoạn AD. 606-1517 Hội Thánh bắt đầu cầu nguyện với Mari, xưng Giáo hoàng vô ngộ. bắt đầu thiết lập giáo nghi thay cho giáo lý Kinh Thánh. Áp dụng chủ nghĩa độc thân cho các linh mục, vào quãng năm 1123 SC và bán bùa xá tội năm 1190SC.
THƯ GỬI HỘI THÁNH SẠC-ĐE (Khải huyền 3:1-6)
Đặc điểm tôn giáo Hội thánh Hình thức,  giàu có
Tình Trạng Có tiếng sống mà như đã chết
Danh Xưng  của Chúa Đấng có 7 vị thần, Đấng có 7 ngôi sao
Điều Chúa Khen KHÔNG CÓ
Đều Chúa Trách Có tiếng sống mà như đã chết, như một  hình nộm có bên ngoài giả tạo và bên trong không có gì cả với Chúa
Lời Kêu gọi Hãy nhớ lại ngày đã nghe và theo đạo thể nào
Cảnh báo Hãy tỉnh thức
Phần thưởng cho  người chiến thắng Được mặc áo trắng, không bị xóa tên trong sách sự sống
Giai đoạn AD. 1517-1739 Chấp nhận đưa triết học vào để cảm nhận sự hiện diện của Chúa.Chủ trương ngục luyện tội 1438 SC. Mari vô nhiễm nguyên tội 1854 SC. Giáo hoàng vô ngộ 1870 SC. Theo thuyết biến thể huyết. Xưng tội với linh mục. Hội thánh cho ăn đồ cúng, đốt nhang, để dễ hoà nhập
THƯ GỬI HỘI THÁNH PHI-LA-ĐEN-PHI (Khải huyền 3:7-13)
Đặc điểm tôn giáo Thành phố trẻ nhất trong 7 thành phố, “người yêu em trai mình”
Tình Trạng Phúc Âm đã được rao truyền rộng rãi bằng phương tiện văn hóa Hi-lạp
Danh Xưng  của Chúa – Đấng Thánh
– Đấng chân thật
– Đấng có chìa khóa của Đa-vít
Điều Chúa Khen – Có ít năng lực nhưng giữ đạo.
Đều Chúa Trách KHÔNG CÓ
Lời Kêu gọi – Khá giữ điều ngươi có, để không ai cất mũ triều thiên
Cảnh báo Được khỏi giờ thử thách, không bị bỏ lại chịu cơn đại nạn
Phần thưởng cho  người chiến thắng Được làm trụ trong đền thờ Chúa, không phải ra khỏi chổ nó, được Đấng Tạo Hoá ban cho mang Danh của Ngài.
Giai đoạn AD. 1739-1850 Thời kỳ Hội Thánh cải chánh do Martin Luther năm 1517SC, khởi xướng chủ trương Ht phải trở lại với sự thờ phượng đúng của Kinh Thánh. Được nhiều nhà Thần học nổi tiếng đồng tình như: Calvin năm 1536 SC, John Wesley 1791 SC. Phong trào truyền giáo bùng nổ mạnh mẽ với Moody, Billy Grham, không còn chủ trương ẩn mình trong các dòng tu  kín
THƯ GỬI HỘI THÁNH LAO-ĐI-XÊ (Khải huyền 3:14-22)
Đặc điểm tôn giáo Nơi có nhiều người Do-thái sinh sống, trung tâm đổi tiền
Tình Trạng Sống hâm hẩm
Danh Xưng  của Chúa Đấng A-men-Đấng làm chứng thành tín chân thật-Đấng làm đầu cội rể cuộc sáng tạo
Điều Chúa Khen KHÔNG CÓ
Đều Chúa Trách Không nóng cũng không lạnh- Không biết mình là khốn khó đui mù, lõa lồ
Lời Kêu gọi Hãy chịu sự sửa dạy của Chúa
Cảnh báo Ta sẽ nhả ngươi ra
Phần thưởng cho  người chiến thắng Được đồng trị với Chúa
Giai đoạn AD. 1850-1917 Hội Thánh thoái hoá, mất ân tứ, chỉ còn hình thức, thiếu Lời Chúa cho hiện tại và dạy đạo cho hậu tự kế thừa. Gia đình truyền thống nguội lạnh bỏ Chúa, sự thờ phượng chỉ là hình thức bên ngoài, quyền năng Thánh Linh không có. Ht muốn tự do trong sự thờ phượng Chúa, tổ chức như câu lạc bộ.

HỘI THÁNH Ê-PHÊ-SÔ (Khải Huyền 2:1-7)
Hội Thánh chánh thống
Những đức tính được khen ngợi: Việc lành, lòng kiên nhẫn, đạo lý tốt, Hội Thánh có kỷ luật, ghét điều ác. 2:2,3,6
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Mất lòng yêu mến, thối lui. 2:4-5
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Lương thực của thiên đàng. 2:7
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Gần cuối thời kỳ sứ đồ.
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Các Hội Thánh năng động, quá nhấn mạnh về sự chính thống mà thiếu lòng sốt sắng thuộc linh.
HỘI THÁNH SI-MIỆC-NƠ (Khải-huyền 2:8-11)
Hội Thánh nghèo mà giàu
Những đức tính được khen ngợi: Sự chịu đựng bền bỉ thuộc linh, chất chứa của cải ở trên trời, 2:9-10
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Không bị quở trách
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Mão triều thiên của sự sống, 2:10
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Các thế kỷ ban đầu của sự bắt bớ
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Việc truyền giáo và các Hội Thánh khác đang chịu sự bắt bớ.

HỘI THÁNH BẸT-GĂM (Khải-huyền 2:12-17)
Hội Thánh sống trong môi trường xấu
Những đức tính được khen ngợi: Nhẫn nhục trong môi trường xấu, 2:13
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Dung dưỡng các giáo lý sai lạc và các tà giáo, 2;14-15
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Các phước hạnh thuộc linh ẩn giấu, lương thực tiên thượng một tên mới, 2:17
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Thời kỳ hoàng đế Constantine, thịnh vượng nhất thời
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Các Hội Thánh được chính phủ ủng hộ

HỘI THÁNH THI-A-TI-RƠ (Khải-huyền 2:18-29)
Hội Thánh có nữ tiên tri ác
Những đức tính được khen ngợi: Yêu thương, phục vụ thuộc linh, có đức tin và lòng kiên nhẫn, 2:19
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Kỷ luật lỏng lẻo, khoan nhượng cho một nữ tiên tri băng hoại, 2:20-23
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Uy quyền thuộc linh và sự chiếu sáng, 2:26-28
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Thời kỳ bội giáo của các giáo hoàng
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Sự phát triển của vô số sự sùng bái mới
HỘI THÁNH SẠT-ĐE (Khải-huyền 3:1-6)
Hội Thánh hấp hối đang chết
Những đức tính được khen ngợi: không có tính tốt đáng khen nào cho hầu hết các thành viên củ Hội Thánh, Một số người được khen vì sự thanh sạch, 3:4
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Chủ nghĩa hình thức cực đoan, sắp sửa chết phần thuộc linh, không năng động, 3:1
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Áo công nghĩa, được ghi danh ở trên trời và được Chúa nhìn nhận, 3:5
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Thời Trung Cổ
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Những Hội Thánh biểu lộ sự phát triển chủ nghĩa hình thức nhưng suy thoái thuộc linh
HỘI THÁNH PHI-LA-ĐEN-PHI (Khải-huyền 3:7-13)
Hội Thánh yếu đuối nhưng trung thành
Những đức tính được khen ngợi: Giữ “đạo ta”, 3:8
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Không có ghi chép
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Trở thành những trụ cột thuộc linh, được mang sự ghi chép dòng chữ thiên thượng, 3:12
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Thời kỳ cải chánh của Luther
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Tất cả các Hội Thánh sốt sắng thuộc linh.
HỘI THÁNH LAO-ĐI-XÊ (Khải-huyền 3:14-22)
Hội Thánh giàu mà nghèo
Những đức tính được khen ngợi: Không có ghi chép
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Hâm hẩm, tự phụ thuộc linh, không ý thức được nhu cầu, sự nghèo thiếu thuộc linh, sự mù lòa thuộc linh, 3:15-17
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Ðược sự thông công thiên thượng, được sự cai trị thuộc linh, 3:21
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Những ngày sau rốt
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Các Hội Thánh phổ thông, chăm chú về trần gian, tự mãn.

tóm lược Thư gửi 7 Hội Thánh trong Khải Huyền

tóm lược Thư gửi 7 Hội Thánh trong Khải Huyền

Top