Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Sanh bông trái theo thì tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo;
Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
Thi-thiên 1:3

Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. IIIGiăng 2

Như cây trồng gần dòng nước Sinh bông trái theo thì tiết

Như cây trồng gần dòng nước
Sinh bông trái theo thì tiết

Top