Câu gốc: Công vụ 12:5 Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn.

Tầm quan trọng của sự Cầu nguyện

Tầm quan trọng của sự Cầu nguyện

Top