Đức Chúa Jêsus phán, ta cũng không định tội ngươi; Hãy đi , đừng phạm tội nữa Giăng 8:11b
Diễn giả: Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt

Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt

Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc ViệtTop