MSNC Trương Hoài Ân
hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; Phi-líp 2:15

MSNC Trương hoài Ân - giảng lời Chúa

MSNC Trương hoài Ân – giảng lời Chúa

Ban hát dẫn Trung Tráng niên

Ban hát dẫn Trung Tráng niên

Tín hữu chăm chú nghe giảng SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI

Tín hữu chăm chú nghe giảng SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI

MSNC Trương hoài Ân - giảng lời Chúa

MSNC Trương hoài Ân – giảng lời Chúa

Ban Trung Tráng niên Tôn vinh Chúa

Ban Trung Tráng niên Tôn vinh Chúa

Chụp ảnh lưu niệm cùng MSNC QN Bình Thới

Chụp ảnh lưu niệm cùng MSNC QN Bình Thới

Top