Không ai xây dựng một ngôi nhà rồi bỏ trống, mà phải có người bảo quản trông coi nó, ngôi nhà bỏ trống không có nghĩa là ngôi nhà đó không có người mà là ngôi nhà đó không có một ông chủ tốt, thật phước biết dường bao nếu người chủ ngôi nhà của chúng ta là Chúa Jêsus.

Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỉ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở; vậy, số phận người nầy lại khốn khổ hơn phen trước. Lu-ca 11: 25-26


Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô 4: 22-24

MS-Le-dinh-an-7

MS-Le-dinh-an-6

 

Top