MSTS Lê Đình Ân
Phi-líp 3:14 Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.


MS-Le-dinh-an-Tam-nhin-cho-nam-moi

MS-Le-dinh-an-Tam-nhin-cho-nam-moi-1

MS-Le-dinh-an-Tam-nhin-cho-nam-moi-2

MS-Le-dinh-an-Tam-nhin-cho-nam-moi-3

Top