phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, Ê-phê-sô 4:2

Ông Bà Mục Sư TS Lê Đình Ân

Ông Bà Mục sư Lê Đình Ân trong chuyến nghỉ dưỡng của MSTĐ KV TP. HCM

Top