Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; còn điều thứ hai đây cũng vậy, Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình.Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Mác 12:30-31

Td-Quoc-viet

Top