Quang cảnh Hội thánh Tin lành Bình thới trong đêm lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó với chủ đề MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN – Mục sư Nhiệm Chức Trần Huỳnh Quốc Việt

Top