Hãy hiếu kính Cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất Xuất Ê-díp-tô-ký 20:12
Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt

 

Td-Tran-huynh-quoc-viet-1

Top