Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy – Cô-lô-se 2:6
MS. Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký – Tổng Liên hội

Biet-dang-toi-dang-tin

Biet-dang-chung-ta-tin

Biet-dang-chung-ta-tin-1

Biet-dang-chung-ta-tin-2

Biet-dang-chung-ta-tin-3

Biet-dang-chung-ta-tin-MS Nguyen Ngoc Thuan

Top