Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Sáng thế ký

Sang The Ky Warren W. Wiersbe

Xuất Ê-díp-tô ký

Xuat E Dip To Ky Warren W. Wiersbe

Lê Vi Ký

Le Vi Ky Warren W. Wiersbe

Dân số ký

Dan So Ky Warren W. Wiersbe

Phục truyền Luật lệ ký

Phục Truyền Luật Lệ Ký

Top