Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa.Giô-suê 7:12b
Diễn giả: Mục sư Ngô Tấn Lợi

Mục sư Trí sự Ngô Tấn Lợi

Mục sư TS Ngô Tấn Lợi

Top