KHÁ ÂN CẦN DẠY DỖ | MS Lê Đình Trung

KHÁ ÂN CẦN DẠY DỖ | MS Lê Đình Trung

Bài giảng nhắc nhở việc nuôi dạy con em mình từ tuổi nhỏ là cấp thiết, hãy tận dụng thời gian chúng còn ở bên mình mà giúp đỡ và gần gũi thay vì phó mặc cho Nhà thờ chỉ có gần 2 tiếng trong 1 tuần, hãy cùng Hội Thánh giúp con em mình phát triển tâm linh tốt đẹp trong...
John Harper người hùng cuối cùng của con tàu Titanic

John Harper người hùng cuối cùng của con tàu Titanic

Con tàu lớn nhất, nổi tiếng nhất mọi thời đại có lẽ là tàu Titanic, con tàu được Edward John Smith là Thuyền Trưởng đầy kinh nghiệm có bằng cao nhất Extra Master’s Certificate của Hải quân Hoàng Gia Anh (cả thế giới lúc ấy chỉ 3 người có bằng này) cầm lái con...
Cảm nhận Gặp Chúa sau trại hè Thiếu niên và niềm tin

Cảm nhận Gặp Chúa sau trại hè Thiếu niên và niềm tin

Lòng con tin chắc có Chúa ở cùng dù bao thử thách Chúa vẫn ở cùng con quyết luôn nhờ Chúa giúp sức cho con vững tin đi tới. Và con sẽ hát khúc hát cảm tạ tình yêu cứu Chúa quá đỗi tuyệt vời, xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài. Amen! Bài liên quan Trở lại cùng Đức...
Kết quả cho Chúa P.1

Kết quả cho Chúa P.1

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Giăng 12:24 Để kết quả cho Chúa, có ơn, có quyền từ nơi Chúa chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt...
Kết quả cho Chúa P.2

Kết quả cho Chúa P.2

Bài chia sẻ dành cho phụ nữ liên quan đến việc nhà và việc Chúa. “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.” “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng...
Sự phục vụ Chúa – Mục sư Đoàn Văn Miêng

Sự phục vụ Chúa – Mục sư Đoàn Văn Miêng

Mục sư Đoàn Văn Miêng: Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người – Giăng 12:26 Bài liên quan Đời sống chức vụ cố Mục sư Đoàn Văn Miêng ĐỨC TIN – Cố Mục Sư Đoàn Văn...
Top