XIN CHO TÔI MỘT VÉ TƯƠNG LAI | MS Đinh Thiên Tứ

XIN CHO TÔI MỘT VÉ TƯƠNG LAI | MS Đinh Thiên Tứ

Cái vé đến nước Thiên đàng là chính Chúa Jêsus “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Công-vụ 4:12

MS Dinh Thien Tu - Cho Toi Mot Ve Tuong Lai

MS Dinh Thien Tu – Cho Toi Mot Ve Tuong Lai

Đến ngày của Chúa, cũng đồng thời là vợ chồng, là anh em mà người thì được cất lên, kẻ thì bị bỏ lại vì khách biệt ở chổ có Chúa Jêsus hay không có Chúa Jêsus trong cuộc đời của mình, nếu chúng ta xin Chúa Jêsus và nhờ cậy Chúa Jêsus thì chúng ta sẽ nhận được ơn cứu rỗi, không phải chờ đến ngày đến Thiên đàng, mà ngay từ khi Chúa Jêsus bước vào đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ được hưởng tiên vị của Thiên đàng ngay trên đất này kinh nghiệm được sự bình an của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta.
“ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.” 2Ti-mô-thê 1:12

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường;nên hãy gánh lấy ách của ta,
và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Ma-thi-ơ 11:28-30

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

Nhạc Giáng sinh

Nhạc Giáng sinh

Các bài Thánh Ca, Biệt Thánh Ca Tin Lành có chủ đề Mừng Chúa Jêsus Giáng Sinh

 

 

 

 

 

TIN LÀNH LÀ GÌ? CHÚA JÊSUS LÀ AI? – MS Phan Vĩnh Cự

TIN LÀNH LÀ GÌ? CHÚA JÊSUS LÀ AI? – MS Phan Vĩnh Cự

Phần giảng luận của Mục sư Phan Vĩnh Cự trên nền tảng Kinh Thánh
1. Chúa Jêsus là ai? Là Đấng sáng tạo, là Đấng ban nguồn sự sống, là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta,là Đấng sống đời đời, là Đấng cầm quyền trên sự chết và âm phủ
“ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” Khải huyền 1:17b-18
2. Tin lành là gì?
+ Đạo của sự sống: “vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” Giăng 14:19b
+ Đạo của năng quyền: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” Rô-ma 1:16a
+ Đạo của Đức tin: “hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời”. Giăng 3:15

Loạt bài Giáo lý Báp-têm – Phước Âm Yếu Chỉ

Loạt bài Giáo lý Báp-têm – Phước Âm Yếu Chỉ

Loạt bài học Giáo lý căn bản của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được soạn thảo căn cứ trên Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh

Giáo Lý Căn Bản tức là Phước Âm Yếu Chỉ.
Theo tự nghĩa, “Phước Âm” là Tin Lành, “Yếu Chỉ” là đường lối chính yếu phải theo, phải giữ.

Loạt bài Giáo Lý Báp-têm - PHƯỚC ÂM YẾU CHỈ

Phước âm Yếu Chỉ Giáo Lý Báp Têm

SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI THÁNH LÀ QUÝ BÁU TRƯỚC MẶT CHÚA – MS Nguyễn Văn Đại

SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI THÁNH LÀ QUÝ BÁU TRƯỚC MẶT CHÚA – MS Nguyễn Văn Đại

Sự chết của các người thánh.
Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.
Thi-thiên 116:15

Video bài Giảng

Top