TẤN TỚI TRONG SỰ THÔNG BIẾT CHÚA | MS Phan Quang Trung

TẤN TỚI TRONG SỰ THÔNG BIẾT CHÚA | MS Phan Quang Trung

Kinh thánh: “Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ-học về Tin-lành của Đấng Christ, mà tấn-tới sự trọn-lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ-bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán-xét đời đời. Ví...
KHÁ ÂN CẦN DẠY DỖ | MS Lê Đình Trung

KHÁ ÂN CẦN DẠY DỖ | MS Lê Đình Trung

Bài giảng nhắc nhở việc nuôi dạy con em mình từ tuổi nhỏ là cấp thiết, hãy tận dụng thời gian chúng còn ở bên mình mà giúp đỡ và gần gũi thay vì phó mặc cho Nhà thờ chỉ có gần 2 tiếng trong 1 tuần, hãy cùng Hội Thánh giúp con em mình phát triển tâm linh tốt đẹp trong...
PHỤ NỮ CƠ ĐỐC & VẤN ĐỀ NỮ QUYỀN | MS Trịnh Chiến

PHỤ NỮ CƠ ĐỐC & VẤN ĐỀ NỮ QUYỀN | MS Trịnh Chiến

Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. Châm ngôn 31:10 DG: MS Trịnh Chiến HD: CS Huỳnh Thị Kim Yến   Bài liên quan CHIÊN VÀ NGƯỜI CHĂN Phẩm hạnh của Cơ Đốc Nhân Tha thứ Con người nào trong...
TIN LÀNH LÀ GÌ? CHÚA JÊSUS LÀ AI? – MS Phan Vĩnh Cự

TIN LÀNH LÀ GÌ? CHÚA JÊSUS LÀ AI? – MS Phan Vĩnh Cự

Phần giảng luận của Mục sư Phan Vĩnh Cự trên nền tảng Kinh Thánh 1. Chúa Jêsus là ai? Là Đấng sáng tạo, là Đấng ban nguồn sự sống, là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta,là Đấng sống đời đời, là Đấng cầm quyền trên sự chết và âm phủ “ta là Đấng trước hết,...
4 BỨC TRANH CỦA ĐỜI NGƯỜI – MSNC Nguyễn Xuân Vịnh

4 BỨC TRANH CỦA ĐỜI NGƯỜI – MSNC Nguyễn Xuân Vịnh

Bốn bức tranh tượng trưng cho cuộc đời con người Gánh nặng tội lỗi – Sự chết đeo đuổi – Thời gian trôi qua mau – Về đâu sau khi qua đời này Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên...
Top