Thư gửi 7 Hội Thánh theo Khải Huyền (Phần giới thiệu)

Thư gửi 7 Hội Thánh theo Khải Huyền (Phần giới thiệu)

Bảy Hội Thánh trong cõi A-si như được mô tả trong sự hiện thấy của sứ đố Giăng trên đảo Bát-mô, trong Khải-huyền chương 2-3 với một sự khảo sát bằng cách so sánh những sứ điệp và những điển hình sự tiêu biểu cho cùng sự liên hệ của chúng với các giai đoạn lịch sử khác.
Sách Khải-huyền được viết ra trên đảo Bát-mô (Khải-huyền 1:9) một hòn đảo toàn bằng đá và hoang vắng nằm trong biển Acgean. Nó nằm cách bờ biển phía tây của vùng Tiểu Á 24 dặm (36 cây số) và cách thành phố Ê-phê-sô khoảng 70 dặm (100 cây số) về phía tây nam.
Ê-phê-sô là Hội thánh dẫn đầu bảy Hội Thánh và là nơi Phao-lô đã lao tác thành công rực rỡ.
Sáu Hội Thánh kia có thể được xem như sự trãi rộng của công tác của Phao-lô tại Ê-phê-sô, dù rằng chúng ta không thấy ghi chép lại sự viếng thăm của Phao-lô đối với một số nào trong các thành phố nầy.
Truyền thống xác định Ê-phê-sô cũng là trung tâm của chức vụ của sứ đồ Giăng sau nầy và có lẽ ông cũng đã trông coi bảy Hội Thánh nầy.

SƠ LƯỢC THƯ GỬI 7 HỘI THÁNH TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN

SƠ LƯỢC THƯ GỬI 7 HỘI THÁNH TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN

THƯ GỬI HỘI THÁNH Ê-PHÊ-SÔ (Khải huyền 2:1-7)
Đặc điểm tôn giáo Tình yêu ban đầu,
Tình Trạng Quyền năng Đức Thánh Linh vận hành, kết nhiều quả hơn qua Phao-lô
Danh Xưng  của Chúa Đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu Đấng đi giữa 7 chân đèn vàng
Điều Chúa Khen Công việc,sự khó nhọc, nhịn nhục, không dung kẻ ác, không theo Đảng Ni-cô-la, vì danh Chúa
Đều Chúa Trách Đã bỏ lòng kính mến ban  đầu
Lời Kêu gọi Hãy nhớ lại mình sa sút từ đâu,để bắt đầu lại cho đúng
Cảnh báo Sẽ bị cất chân đèn ra khỏi chổ nó
Phần thưởng cho
người chiến thắng
Được ăn trái sự sống trong Ba-ra-đi, nhận lại phước hạnh từ Thiên đàng
Giai đoạn AD. 96
THƯ GỬI HỘI THÁNH SI-MIỆC NƠ (Khải huyền 2:8-11)
Đặc điểm tôn giáo Hội thánh Trung Tín,Bông hoa của A-si, bị buộc thờ lạy hoàng đế
Tình Trạng Hội chúng nghèo về kinh tế nhưng giàu về thuộc linh
Danh Xưng  của Chúa Đấng trước hết và Đấng sau cùng, alpha và ô-mê-ga, Đấng chết rồi mà đã sống lại
Điều Chúa Khen Ta biết! Hội thánh thật nghèo khó  vật chất, nhưng thật sự họ giàu có trong mắt Chúa
Đều Chúa Trách KHÔNG CÓ
Lời Kêu gọi Hãy giữ trung tín cho đến chết
Cảnh báo KHÔNG CÓ
Phần thưởng cho  người chiến thắng Ban mão triều thiên sự sống,không chết lần thứ 2
Giai đoạn AD. 100-313 Con cái  Chúa tuận đạo khủng khiếp nhất, giám mục Polycarp bị đưa lên giàn hỏa thiêu sống vì không chịu nói lời chối Chúa
THƯ GỬI HỘI THÁNH BẸC-GĂM (Khải huyền 2:12-17)
Đặc điểm tôn giáo Hội thánh Thỏa hiệp với thế gian
Tình Trạng Ngôi của quỷ Sa-tang, trung tâm thờ thần tượng của hoàng đế La-mã
Danh Xưng  của Chúa Đấng có thanh gươm nhọn 2 lưỡi (Ban thưởng và đoán phạt)
Điều Chúa Khen Vứng lòng tôn Danh ta và không chối đạo, Antipa tuận đạo
Đều Chúa Trách Theo đạo Ba-la-am thờ hình tượng, theo Đảng Ni-cô-lai phân chia giai cấp
Lời Kêu gọi Hãy ăn năn: Nhận thức, từ bỏ
Cảnh báo Chúa sẽ lấy thanh gươm nhọn mà giao chiến
Phần thưởng cho  người chiến thắng Chúa sẽ ban cho Ma-na giấu kín, Hòn sỏi trắng và một tên mới
Giai đoạn AD. 313-606 Hội Thánh cực thịnh với Công giáo Lammã, bắt đầu thoả hiệp với một số giáo lý sai trật, làm tượng các thánh tử đạo đưa vào nhà thờ. Năm 405 SC, hàng giáo phẩm của Hội Thánh bắt đầu mặc áo lễ theo mẫu áo lễ của Bẹtgăm có gốc từ Babylôn, bây giờ được hồi sinh tại Rôma
THƯ GỬI HỘI THÁNH THI-A-TI-RƠ (Khải huyền 2:18-29)
Đặc điểm tôn giáo Hội thánh nhỏ nhất, hy sinh không thôi, trung tâm thờ lạy thần tượng
Tình Trạng Thỏa hiệp với thế gian, tham gia cúng thờ lễ hội đình miếu
Danh Xưng  của Chúa Đấng có mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng
Điều Chúa Khen Hội thánh năng nổ làm được nhiều việc cho Chúa (vỏ bọc)
Đều Chúa Trách Dung túng cho Giê-sa-bên thờ lạy thần Ba-anh
Lời Kêu gọi Chúa là Đấng dò xét lòng dạ con người, sẽ tuỳ việc mà báo lại.
Cảnh báo Sự sống luông tuồng sai trật sẽ bị bỏ lại và chịu cơn thạnh nộ trong cơn đại nạn.
Phần thưởng cho  người chiến thắng Được ban cho quyền cai trị các nước, được SAO MAI SÁNG CHÓI là Chúa Giê-xu
Giai đoạn AD. 606-1517 Hội Thánh bắt đầu cầu nguyện với Mari, xưng Giáo hoàng vô ngộ. bắt đầu thiết lập giáo nghi thay cho giáo lý Kinh Thánh. Áp dụng chủ nghĩa độc thân cho các linh mục, vào quãng năm 1123 SC và bán bùa xá tội năm 1190SC.
THƯ GỬI HỘI THÁNH SẠC-ĐE (Khải huyền 3:1-6)
Đặc điểm tôn giáo Hội thánh Hình thức,  giàu có
Tình Trạng Có tiếng sống mà như đã chết
Danh Xưng  của Chúa Đấng có 7 vị thần, Đấng có 7 ngôi sao
Điều Chúa Khen KHÔNG CÓ
Đều Chúa Trách Có tiếng sống mà như đã chết, như một  hình nộm có bên ngoài giả tạo và bên trong không có gì cả với Chúa
Lời Kêu gọi Hãy nhớ lại ngày đã nghe và theo đạo thể nào
Cảnh báo Hãy tỉnh thức
Phần thưởng cho  người chiến thắng Được mặc áo trắng, không bị xóa tên trong sách sự sống
Giai đoạn AD. 1517-1739 Chấp nhận đưa triết học vào để cảm nhận sự hiện diện của Chúa.Chủ trương ngục luyện tội 1438 SC. Mari vô nhiễm nguyên tội 1854 SC. Giáo hoàng vô ngộ 1870 SC. Theo thuyết biến thể huyết. Xưng tội với linh mục. Hội thánh cho ăn đồ cúng, đốt nhang, để dễ hoà nhập
THƯ GỬI HỘI THÁNH PHI-LA-ĐEN-PHI (Khải huyền 3:7-13)
Đặc điểm tôn giáo Thành phố trẻ nhất trong 7 thành phố, “người yêu em trai mình”
Tình Trạng Phúc Âm đã được rao truyền rộng rãi bằng phương tiện văn hóa Hi-lạp
Danh Xưng  của Chúa – Đấng Thánh
– Đấng chân thật
– Đấng có chìa khóa của Đa-vít
Điều Chúa Khen – Có ít năng lực nhưng giữ đạo.
Đều Chúa Trách KHÔNG CÓ
Lời Kêu gọi – Khá giữ điều ngươi có, để không ai cất mũ triều thiên
Cảnh báo Được khỏi giờ thử thách, không bị bỏ lại chịu cơn đại nạn
Phần thưởng cho  người chiến thắng Được làm trụ trong đền thờ Chúa, không phải ra khỏi chổ nó, được Đấng Tạo Hoá ban cho mang Danh của Ngài.
Giai đoạn AD. 1739-1850 Thời kỳ Hội Thánh cải chánh do Martin Luther năm 1517SC, khởi xướng chủ trương Ht phải trở lại với sự thờ phượng đúng của Kinh Thánh. Được nhiều nhà Thần học nổi tiếng đồng tình như: Calvin năm 1536 SC, John Wesley 1791 SC. Phong trào truyền giáo bùng nổ mạnh mẽ với Moody, Billy Grham, không còn chủ trương ẩn mình trong các dòng tu  kín
THƯ GỬI HỘI THÁNH LAO-ĐI-XÊ (Khải huyền 3:14-22)
Đặc điểm tôn giáo Nơi có nhiều người Do-thái sinh sống, trung tâm đổi tiền
Tình Trạng Sống hâm hẩm
Danh Xưng  của Chúa Đấng A-men-Đấng làm chứng thành tín chân thật-Đấng làm đầu cội rể cuộc sáng tạo
Điều Chúa Khen KHÔNG CÓ
Đều Chúa Trách Không nóng cũng không lạnh- Không biết mình là khốn khó đui mù, lõa lồ
Lời Kêu gọi Hãy chịu sự sửa dạy của Chúa
Cảnh báo Ta sẽ nhả ngươi ra
Phần thưởng cho  người chiến thắng Được đồng trị với Chúa
Giai đoạn AD. 1850-1917 Hội Thánh thoái hoá, mất ân tứ, chỉ còn hình thức, thiếu Lời Chúa cho hiện tại và dạy đạo cho hậu tự kế thừa. Gia đình truyền thống nguội lạnh bỏ Chúa, sự thờ phượng chỉ là hình thức bên ngoài, quyền năng Thánh Linh không có. Ht muốn tự do trong sự thờ phượng Chúa, tổ chức như câu lạc bộ.

HỘI THÁNH Ê-PHÊ-SÔ (Khải Huyền 2:1-7)
Hội Thánh chánh thống
Những đức tính được khen ngợi: Việc lành, lòng kiên nhẫn, đạo lý tốt, Hội Thánh có kỷ luật, ghét điều ác. 2:2,3,6
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Mất lòng yêu mến, thối lui. 2:4-5
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Lương thực của thiên đàng. 2:7
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Gần cuối thời kỳ sứ đồ.
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Các Hội Thánh năng động, quá nhấn mạnh về sự chính thống mà thiếu lòng sốt sắng thuộc linh.
HỘI THÁNH SI-MIỆC-NƠ (Khải-huyền 2:8-11)
Hội Thánh nghèo mà giàu
Những đức tính được khen ngợi: Sự chịu đựng bền bỉ thuộc linh, chất chứa của cải ở trên trời, 2:9-10
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Không bị quở trách
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Mão triều thiên của sự sống, 2:10
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Các thế kỷ ban đầu của sự bắt bớ
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Việc truyền giáo và các Hội Thánh khác đang chịu sự bắt bớ.

HỘI THÁNH BẸT-GĂM (Khải-huyền 2:12-17)
Hội Thánh sống trong môi trường xấu
Những đức tính được khen ngợi: Nhẫn nhục trong môi trường xấu, 2:13
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Dung dưỡng các giáo lý sai lạc và các tà giáo, 2;14-15
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Các phước hạnh thuộc linh ẩn giấu, lương thực tiên thượng một tên mới, 2:17
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Thời kỳ hoàng đế Constantine, thịnh vượng nhất thời
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Các Hội Thánh được chính phủ ủng hộ

HỘI THÁNH THI-A-TI-RƠ (Khải-huyền 2:18-29)
Hội Thánh có nữ tiên tri ác
Những đức tính được khen ngợi: Yêu thương, phục vụ thuộc linh, có đức tin và lòng kiên nhẫn, 2:19
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Kỷ luật lỏng lẻo, khoan nhượng cho một nữ tiên tri băng hoại, 2:20-23
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Uy quyền thuộc linh và sự chiếu sáng, 2:26-28
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Thời kỳ bội giáo của các giáo hoàng
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Sự phát triển của vô số sự sùng bái mới
HỘI THÁNH SẠT-ĐE (Khải-huyền 3:1-6)
Hội Thánh hấp hối đang chết
Những đức tính được khen ngợi: không có tính tốt đáng khen nào cho hầu hết các thành viên củ Hội Thánh, Một số người được khen vì sự thanh sạch, 3:4
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Chủ nghĩa hình thức cực đoan, sắp sửa chết phần thuộc linh, không năng động, 3:1
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Áo công nghĩa, được ghi danh ở trên trời và được Chúa nhìn nhận, 3:5
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Thời Trung Cổ
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Những Hội Thánh biểu lộ sự phát triển chủ nghĩa hình thức nhưng suy thoái thuộc linh
HỘI THÁNH PHI-LA-ĐEN-PHI (Khải-huyền 3:7-13)
Hội Thánh yếu đuối nhưng trung thành
Những đức tính được khen ngợi: Giữ “đạo ta”, 3:8
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Không có ghi chép
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Trở thành những trụ cột thuộc linh, được mang sự ghi chép dòng chữ thiên thượng, 3:12
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Thời kỳ cải chánh của Luther
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Tất cả các Hội Thánh sốt sắng thuộc linh.
HỘI THÁNH LAO-ĐI-XÊ (Khải-huyền 3:14-22)
Hội Thánh giàu mà nghèo
Những đức tính được khen ngợi: Không có ghi chép
Những tội lỗi và sự yếu đuối bị quở trách: Hâm hẩm, tự phụ thuộc linh, không ý thức được nhu cầu, sự nghèo thiếu thuộc linh, sự mù lòa thuộc linh, 3:15-17
Những lời hứa cho kẻ nào thắng: Ðược sự thông công thiên thượng, được sự cai trị thuộc linh, 3:21
Các điển hình về các thời đại lịch sử: Những ngày sau rốt
Các điển hình về tình trạng của các Hội Thánh hiện đại: Các Hội Thánh phổ thông, chăm chú về trần gian, tự mãn.

tóm lược Thư gửi 7 Hội Thánh trong Khải Huyền

tóm lược Thư gửi 7 Hội Thánh trong Khải Huyền

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường;nên hãy gánh lấy ách của ta,
và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Ma-thi-ơ 11:28-30

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

TÂM HỒN ĐƯỢC YÊN NGHỈ | MS Đinh Thiên Tứ

Cuộc đời Chúa Cứu Thế | Quyển 5 | Năm khổ nạn phần 2

Cuộc đời Chúa Cứu Thế | Quyển 5 | Năm khổ nạn phần 2

Tuần lễ cuối cùng của chức vụ mà Chúa Jêsus đã thực hiện trên đất hầu hết là tại Jerúalem được Ma-thi-ơ ký thuật từ đoạn 21 – 27

 1. Gô-gô-tha Địa điểm có thể là nơi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:33–37).
 2. Ngôi Mộ Vườn Một địa điểm có thể là cho ngôi mộ nơi mà xác của Chúa Jêsus được đặt vào (Giăng 19:38–42). Đấng Christ phục sinh hiện đến cùng Ma-ri Ma Đơ Len trong khu vườn bên ngoài ngôi mộ của Ngài (Giăng 20:1–17).
 3. Thành Trì An Tô Nia Chúa Jêsus có thể đã bị buộc tội, bị lên án, bị chế nhạo và bị đánh đập ở địa điểm này (Giăng 18:28–19:16). Phao Lô bị bắt và kể lại câu chuyện về sự cải đạo của ông (Công-vụ Các Sứ đồ 21:31–22:21).
 4. Ao Bê-tết-đa Chúa Jêsus chữa lành một người tàn tật vào ngày Sa Bát (Giăng 5:2–9).
 5. Đền Thờ Gáp-ri-ên hứa với Xa-chari rằng Ê-li-sa-bét sẽ sinh một con trai (LuCa 1:5–25). Cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai vào lúc Chúa Jêsus trút hơi thở (Ma-thi-ơ 27:51).
 6. Hiên Cửa Sa-lô-môn Chúa Jêsus tuyên bố rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Dân Do Thái muốn ném đá Ngài (Giăng 10:22–39). Phi-e-rơ thuyết giảng sự hối cải sau khi chữa lành một người què (CVCSĐ 3:11–26).
 7. Cửa Đẹp Phi-e-rơ và Giăng chữa lành một người mù (CVCSĐ 3:1–10).
 8. Nóc Đền Thờ Chúa Jêsus bị Sa Tan cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:5–7). (Một địa điểm có thể cho biến cố này.)
 9. Núi Thánh (Các địa điểm không được định rõ)
  • Truyền thống tin rằng Áp Ra Ham lập một bàn thờ cho việc hy sinh Y Sác (STKý 22:9–14).
  • Sa Lô Môn xây cất đền thờ (1 Vua 6:1–10; 2 SửKý 3:1).
  • Dân Babylôn phá hủy đền thờ vào khoảng năm 587 trước T.C. (2 Vua 25:8–9).
  • Xô-rô-ba-bên tái xây cất đền thờ vào khoảng năm 515 trước T.C. (EXơRa 3:8–10; 5:2; 6:14–16).
  • Hê-rốt nới rộng quảng trường đền thờ và bắt đầu tái xây cất đền thờ vào năm 17 trước T.C. Chúa Jêsus được trình diện lúc còn là một trẻ sơ sinh (LuCa 2:22–39).
  • Vào lúc 12 tuổi, Chúa Jêsus giảng dạy trong đền thờ (LuCa 2:41–50).
  • Chúa Jêsus dẹp sạch đền thờ (Ma-thi-ơ 21:12–16; Giăng 2:13–17).
  • Chúa Jêsus giảng dạy trong đền thờ trong một số dịp (Ma-thi-ơ 21:23–23:39; Giăng 7:14–8:59).
  • Dân La Mã dưới triều đại của Tít phá hủy đền thờ vào năm 70 sau T.C.
 10. Vườn Ghết-sêma-nê Chúa Jêsus chịu thống khổ, bị phản bội và bị bắt (Ma-thi-ơ 26:36–46; LuCa 22:39–54).
 11. Núi Ô Li Ve
  • Chúa Jêsus tiên đoán về sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Ngài cũng nói về ngày Tái Lâm (Ma-thi-ơ 24:3–25:46; xem thêm JS—MTƠ).
  • Từ chỗ này Chúa Jêsus thăng thiên về trời (CVCSĐ 1:9–12).
  • Vào ngày 24 tháng Mười năm 1841, Anh Cả Orson Hyde làm lễ cung hiến Đất Thánh cho sự trở về của các con cháu của Áp Ra Ham.
 12. Suối Ghi-hôn Sa Lô Môn được xức dầu làm vua (1 Vua 1:38–39). Ê Xê Chia cho đào một đường hầm để mang nước từ suối này vào thành phố (2 SửKý 32:30).
 13. Cửa Nước E Xơ Ra đọc và giải thích luật pháp của Môi Se cho dân chúng nghe (NêHêMi 8:1–8).
 14. Thung Lũng Hi-nôm Thần Mô Lóc giả tạo được thờ phượng, việc đó gồm có việc hy sinh con cái (2 Vua 23:10; 2 SửKý 28:3).
 15. Nhà Cai Phe Chúa Jêsus bị dẫn đến trước mặt Cai Phe (MTƠ 26:57–68). Phi E Rơ phủ nhận rằng ông biết Chúa Jêsus (MTƠ 26:69–75).
 16. Phòng Cao Địa điểm truyền thống nơi mà Chúa Jêsus dự lễ Vượt Qua và thiết lập Tiệc Thánh (Ma-thi-ơ 26:20–30). Ngài rửa chân Các Vị Sứ Đồ (Giăng 13:4–17) và giảng dạy họ (Giăng 13:18–17:26).
 17. Cung Điện của Hê Rốt Chúa Jêsus bị dẫn đến trước mặt Hê Rốt, có lẽ tại địa điểm này (LuCa 23:7–11).
 18. Giê-ru-sa-lem (các địa điểm không được định rõ)
  • Mên Chi Xê Đéc trị vì với tư cách là vua Sa Lem (STKý 14:18).
  • Vua Đa Vít chiếm giữ thành phố này từ dân Giê Bu Sít (2 SMÊn 5:7; 1 SửKý 11:4–7).
  • Thành phố bị dân Ba Bi Lôn phá hủy vào khoảng năm 587 trước T.C. (2 Vua 25:1–11).
  • Nhiều người được đầy dẫy Đức Thánh Linh vào ngày lễ Ngũ Tuần (CVCSĐ 2:1–4).
  • Phi E Rơ và Giăng bị bắt và dẫn đến trước hội đồng (CVCSĐ 4:1–23).
  • A Na Nia và Sa Phi Ra nói dối với Chúa và chết (CVCSĐ 5:1–10).
  • Phi E Rơ và Giăng bị bắt, nhưng một thiên sứ giải thoát họ khỏi tù (CVCSĐ 5:17–20).
  • Các Sứ Đồ chọn bảy người phụ giúp họ (CVCSĐ 6:1–6).
  • Chứng ngôn của Ê Tiên nói với dân Do Thái bị bác bỏ, và ông bị ném đá đến chết (CVCSĐ 6:8–7:60).
  • Gia Cơ tuẫn đạo (CVCSĐ 12:1–2).
  • Một thiên sứ giải thoát Phi E Rơ khỏi tù (CVCSĐ 12:5–11).
  • Các Sứ Đồ quyết định về vấn đề làm phép cắt bì (CVCSĐ 15:5–29).
  • Dân La Mã dưới triều đại Tít phá hủy thành phố vào năm 70 sau T.C.
Bài giải nghĩa Kinh Thánh – Các thơ tín & Khải huyền – W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – Các thơ tín & Khải huyền – W. Wiersbe

Nhóm Các Thư Tín khác và sách Khải huyền
Gia-cơ, 1, 2 Phi-e-rơ, 1, 2, 3 Giăng, Giu-đe, Khải huyền
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

 

 

Gia-cơ

Gia Co Warren W. Wiersbe

Gia-cơ - Bob Tutley

Giaco Bob Utley

1 Phi-e-rơ

I Phi E Ro Warren W. Wiersbe

2 Phi-e-rơ

Ii Phi E Ro Warren W. Wiersbe

1, 2, 3 Giăng

I Ii Iii Giang Warren W. Wiersbe

Gia-cơ & Giu-đe Bob Utley

Giaco Va Guide Bob Utley

Khải huyền

Khai Huyen Warren W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – Các thơ tín Phao-lô – W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – Các thơ tín Phao-lô – W. Wiersbe

Nhóm Các Thư Tín Phao-lô
Rô-ma, 1, 2 Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, 1, 2 Tê-sa-lô-ni-ca, 1, 2 Ti-mô-thê, Tít, Phi-lê-môn, Hê-bơ-rơ
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Rô-ma

Ro Ma Warren W. Wiersbe

1 Cô-rinh-tô

I Co Rinh To Warren W. Wiersbe

2 Cô-rinh-tô

Ii Co Rinh To Warren W. Wiersbe

Ga-la-ti

Ga La Ti Warren W. Wiersbe

Ê-phê-sô

E Phe So Warren W. Wiersbe

Phi-líp

Phi Lip Warren W. Wiersbe

Cô-lô-se

Co Lo Se Warren W. Wiersbe

1 Tê-sa-lô-ni-ca

I Te Sa Lo Ni Ca Warren W. Wiersbe

2 Tê-sa-lô-ni-ca

Ii Te Sa Lo Ni Ca Warren W. Wiersbe

1 Ti-mô-thê

I Ti Mo The Warren W. Wiersbe

2 Ti-mô-thê

Ii Ti Mo The Warren W. Wiersbe

Tít

Tit Warren W. Wiersbe

Phi-lê-môn

Phi Le Mon Warren W. Wiersbe

Hê-bơ-rơ

He Bo Ro Warren W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – 4 sách Phúc Âm – W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – 4 sách Phúc Âm – W. Wiersbe

Nhóm 4 SÁCH “PHÚC ÂM”(Gospel) và 1 Sách Lịch sử truyền giáo.
Ma-thi-ơ – Mác – Lu-ca – Giăng
Công vụ các sứ đồ.
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Ma-thi-ơ

Ma Thi O Warren W. Wiersbe

Mác (Mark)

Mac Warren W. Wiersbe

Lu-ca (Luke)

Lu Ca Warren W. Wiersbe

Giăng (John)

Giang Warren W. Wiersbe

Công-vụ Các sứ đồ

Cong Vu Cac Su Do Warren W. Wiersbe

Top