Loạt bài huấn luyện TUYÊN ĐẠO PHÁP

Loạt bài huấn luyện TUYÊN ĐẠO PHÁP

Loạt bài Tuyên Đạo Pháp do Mục sư Đinh Thiên Tứ huấn luyện.

KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC – Mục sư Hà Minh Vinh

KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC – Mục sư Hà Minh Vinh

KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC
Diễn giả: Mục sư Hà Minh Vinh
Kinh thánh: 1 Cô-rinh-tô 2:1-9
Câu gốc: Cô-lô-se 2:8 “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng”

 


Mục sư Hà Minh Vinh | KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC

Thi-thiên 1-23-91

Thi-thiên 1-23-91

THI-THIÊN 1

1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,
Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.
6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
THI-THIÊN 23

1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.
6 Quả thật,trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

THI-THIÊN 91

1 Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,
Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.
2 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.
3 Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc hại,
4 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi,
Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình;
Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.
5 Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm,
Hoặc tên bay ban ngày,
6 Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm,
Hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.
7 Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.
8 Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn xem,
Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác.
9 Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình,
Và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình,

10 Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi,
Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi.
11 Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài,
Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.
12 Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình,
E chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.
13 Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang;
Còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân.
14 Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người;
Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.
15 Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người;
Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người;
Giải cứu người, và tôn vinh người.
16 Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu,
Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.

10 ích lợi thể chất khi đi bộ mỗi ngày

10 ích lợi thể chất khi đi bộ mỗi ngày

“Đi bộ là môn thể thao ít tốn kém nhất mà có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể, ít nhất là 10 vị trí từ não, tim mạch, cơ, xương, khớp và cân nặng…” BS Hoàng Anh

BS Lưu Thị Hoàng Anh
 “Tôi muốn sau bài này, quý vị hãy cảm ơn Chúa vì Chúa yêu mình lắm!
Tôi muốn quý vị cũng được cảm nhận như tôi cảm nhận về sự tạo dựng của Chúa trên con người của mình!”

Theo: httlvn.org

Cuộc đời Chúa Cứu Thế | Quyển 5 | Năm khổ nạn phần 2

Cuộc đời Chúa Cứu Thế | Quyển 5 | Năm khổ nạn phần 2

Tuần lễ cuối cùng của chức vụ mà Chúa Jêsus đã thực hiện trên đất hầu hết là tại Jerúalem được Ma-thi-ơ ký thuật từ đoạn 21 – 27

 1. Gô-gô-tha Địa điểm có thể là nơi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:33–37).
 2. Ngôi Mộ Vườn Một địa điểm có thể là cho ngôi mộ nơi mà xác của Chúa Jêsus được đặt vào (Giăng 19:38–42). Đấng Christ phục sinh hiện đến cùng Ma-ri Ma Đơ Len trong khu vườn bên ngoài ngôi mộ của Ngài (Giăng 20:1–17).
 3. Thành Trì An Tô Nia Chúa Jêsus có thể đã bị buộc tội, bị lên án, bị chế nhạo và bị đánh đập ở địa điểm này (Giăng 18:28–19:16). Phao Lô bị bắt và kể lại câu chuyện về sự cải đạo của ông (Công-vụ Các Sứ đồ 21:31–22:21).
 4. Ao Bê-tết-đa Chúa Jêsus chữa lành một người tàn tật vào ngày Sa Bát (Giăng 5:2–9).
 5. Đền Thờ Gáp-ri-ên hứa với Xa-chari rằng Ê-li-sa-bét sẽ sinh một con trai (LuCa 1:5–25). Cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai vào lúc Chúa Jêsus trút hơi thở (Ma-thi-ơ 27:51).
 6. Hiên Cửa Sa-lô-môn Chúa Jêsus tuyên bố rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Dân Do Thái muốn ném đá Ngài (Giăng 10:22–39). Phi-e-rơ thuyết giảng sự hối cải sau khi chữa lành một người què (CVCSĐ 3:11–26).
 7. Cửa Đẹp Phi-e-rơ và Giăng chữa lành một người mù (CVCSĐ 3:1–10).
 8. Nóc Đền Thờ Chúa Jêsus bị Sa Tan cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:5–7). (Một địa điểm có thể cho biến cố này.)
 9. Núi Thánh (Các địa điểm không được định rõ)
  • Truyền thống tin rằng Áp Ra Ham lập một bàn thờ cho việc hy sinh Y Sác (STKý 22:9–14).
  • Sa Lô Môn xây cất đền thờ (1 Vua 6:1–10; 2 SửKý 3:1).
  • Dân Babylôn phá hủy đền thờ vào khoảng năm 587 trước T.C. (2 Vua 25:8–9).
  • Xô-rô-ba-bên tái xây cất đền thờ vào khoảng năm 515 trước T.C. (EXơRa 3:8–10; 5:2; 6:14–16).
  • Hê-rốt nới rộng quảng trường đền thờ và bắt đầu tái xây cất đền thờ vào năm 17 trước T.C. Chúa Jêsus được trình diện lúc còn là một trẻ sơ sinh (LuCa 2:22–39).
  • Vào lúc 12 tuổi, Chúa Jêsus giảng dạy trong đền thờ (LuCa 2:41–50).
  • Chúa Jêsus dẹp sạch đền thờ (Ma-thi-ơ 21:12–16; Giăng 2:13–17).
  • Chúa Jêsus giảng dạy trong đền thờ trong một số dịp (Ma-thi-ơ 21:23–23:39; Giăng 7:14–8:59).
  • Dân La Mã dưới triều đại của Tít phá hủy đền thờ vào năm 70 sau T.C.
 10. Vườn Ghết-sêma-nê Chúa Jêsus chịu thống khổ, bị phản bội và bị bắt (Ma-thi-ơ 26:36–46; LuCa 22:39–54).
 11. Núi Ô Li Ve
  • Chúa Jêsus tiên đoán về sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Ngài cũng nói về ngày Tái Lâm (Ma-thi-ơ 24:3–25:46; xem thêm JS—MTƠ).
  • Từ chỗ này Chúa Jêsus thăng thiên về trời (CVCSĐ 1:9–12).
  • Vào ngày 24 tháng Mười năm 1841, Anh Cả Orson Hyde làm lễ cung hiến Đất Thánh cho sự trở về của các con cháu của Áp Ra Ham.
 12. Suối Ghi-hôn Sa Lô Môn được xức dầu làm vua (1 Vua 1:38–39). Ê Xê Chia cho đào một đường hầm để mang nước từ suối này vào thành phố (2 SửKý 32:30).
 13. Cửa Nước E Xơ Ra đọc và giải thích luật pháp của Môi Se cho dân chúng nghe (NêHêMi 8:1–8).
 14. Thung Lũng Hi-nôm Thần Mô Lóc giả tạo được thờ phượng, việc đó gồm có việc hy sinh con cái (2 Vua 23:10; 2 SửKý 28:3).
 15. Nhà Cai Phe Chúa Jêsus bị dẫn đến trước mặt Cai Phe (MTƠ 26:57–68). Phi E Rơ phủ nhận rằng ông biết Chúa Jêsus (MTƠ 26:69–75).
 16. Phòng Cao Địa điểm truyền thống nơi mà Chúa Jêsus dự lễ Vượt Qua và thiết lập Tiệc Thánh (Ma-thi-ơ 26:20–30). Ngài rửa chân Các Vị Sứ Đồ (Giăng 13:4–17) và giảng dạy họ (Giăng 13:18–17:26).
 17. Cung Điện của Hê Rốt Chúa Jêsus bị dẫn đến trước mặt Hê Rốt, có lẽ tại địa điểm này (LuCa 23:7–11).
 18. Giê-ru-sa-lem (các địa điểm không được định rõ)
  • Mên Chi Xê Đéc trị vì với tư cách là vua Sa Lem (STKý 14:18).
  • Vua Đa Vít chiếm giữ thành phố này từ dân Giê Bu Sít (2 SMÊn 5:7; 1 SửKý 11:4–7).
  • Thành phố bị dân Ba Bi Lôn phá hủy vào khoảng năm 587 trước T.C. (2 Vua 25:1–11).
  • Nhiều người được đầy dẫy Đức Thánh Linh vào ngày lễ Ngũ Tuần (CVCSĐ 2:1–4).
  • Phi E Rơ và Giăng bị bắt và dẫn đến trước hội đồng (CVCSĐ 4:1–23).
  • A Na Nia và Sa Phi Ra nói dối với Chúa và chết (CVCSĐ 5:1–10).
  • Phi E Rơ và Giăng bị bắt, nhưng một thiên sứ giải thoát họ khỏi tù (CVCSĐ 5:17–20).
  • Các Sứ Đồ chọn bảy người phụ giúp họ (CVCSĐ 6:1–6).
  • Chứng ngôn của Ê Tiên nói với dân Do Thái bị bác bỏ, và ông bị ném đá đến chết (CVCSĐ 6:8–7:60).
  • Gia Cơ tuẫn đạo (CVCSĐ 12:1–2).
  • Một thiên sứ giải thoát Phi E Rơ khỏi tù (CVCSĐ 12:5–11).
  • Các Sứ Đồ quyết định về vấn đề làm phép cắt bì (CVCSĐ 15:5–29).
  • Dân La Mã dưới triều đại Tít phá hủy thành phố vào năm 70 sau T.C.
Cách cài đặt phần mềm ZOOM để tham gia nhóm họp trực tuyến

Cách cài đặt phần mềm ZOOM để tham gia nhóm họp trực tuyến

Trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát, khu vực có dịch bệnh phải cách ly theo hướng dẫn hoặc tự cách ly để bảo vệ cộng đồng, nên việc nhóm họp như trước đây có thể không thực hiện được và đây là giao thức thay thế tạm thời trong một thời gian để anh em chúng ta vượt qua trở ngại không gian mà đến gần với nhau trong các buổi họp, nhóm cầu nguyện hay thờ phượng trên nền tảng của ZOOM.
Zoom rất nhẹ và rất dễ cài đặt, bạn cần có Điện thoại kết nối mạng internet và làm theo các bước sau:

Bước 1. Tải phần mềm Để tải phần mềm Zoom về điện thoại, bạn có thể truy cập 1 trong 2 đường link dưới đây:
Link tải Zoom cho thiết bị chạy Android: TẠI ĐÂY
Link tải Zoom cho thiết bị chạy iOS: TẠI ĐÂY
Bước 2. Tham dự cuộc họp:
Sau khi tải về chúng ta mở phần mềm để vào cuộc họp, Mình có thể đăng nhập hoặc vào trực tiếp (không cần đăng nhập)
Vào trực tiếp (không cần đăng nhập) để tiếp bước 3

Giao diện đề vào trực tiếp

Giao diện đề vào trực tiếp bấm “Tham gia cuộc họp” để vào bước 3

Hoặc có thể tham gia nếu là giao diện này

Hoặc có thể bấm “tham gia” nếu là giao diện này để vào bước 3

Bước 3: Nhập ID và mật khẩu cuộc họp đã được cung cấp trước hoặc bấm link tham dự và chỉ nhập pass thôi.

Nhập ID cuộc họp và tên, chức danh của mình để cử tọa có thể biết mà xưng hô.

Nhập ID cuộc họp và tên, chức danh của mình để cử tọa có thể biết mà xưng hô.

Nhập mật khẩu cuộc họp

Nhập mật khẩu cuộc họp đã được cho trước

Bước 4 các yêu cầu mình phải thực hiện để vào cuộc họp mà không phải bối rối khi chưa cài âm thanh và camera

Chịp như hình "Wifi hoặc dữ liệu di động

Chọn như hình “Wifi hoặc dữ liệu di động để sử dụng âm thanh của điện thoại

Cuộ họp nào cũng được ghi âm lại lại nên đây là nhắc nhỡ mình trong phát ngôn và chuẩn chu trong sự phát biểu

Cuộ họp nào cũng được ghi âm lại lại nên đây là nhắc nhỡ mình trong phát ngôn và chuẩn chu trong sự phát biểu

Video hướng dẫn

Đôi với hệ ANDROID

Đối với điện thoại Iphone hoặc Ipad

Như vậy chúng ta đã tiếp cận được phần mềm hội thảo, nhóm họp, đào tạo trực tuyến và có tương tác giữa diễn giả và người tham dự không giới hạn không gian và thời gian 13 giờ 1 lần họp. Chúng ta cùng trãi nghiệm để thích ứng với tình hình mới này nhé!
“chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Hê-bơ-rơ 10:25

 

Top