Thi-thiên 1-23-91

Thi-thiên 1-23-91

THI-THIÊN 1 1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh...
10 ích lợi thể chất khi đi bộ mỗi ngày

10 ích lợi thể chất khi đi bộ mỗi ngày

“Đi bộ là môn thể thao ít tốn kém nhất mà có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể, ít nhất là 10 vị trí từ não, tim mạch, cơ, xương, khớp và cân nặng…” BS Hoàng Anh  “Tôi muốn sau bài này, quý vị hãy cảm ơn Chúa vì Chúa yêu mình lắm! Tôi muốn quý vị cũng được cảm nhận như tôi...
Cuộc đời Chúa Cứu Thế | Quyển 5 | Năm khổ nạn phần 2

Cuộc đời Chúa Cứu Thế | Quyển 5 | Năm khổ nạn phần 2

Tuần lễ cuối cùng của chức vụ mà Chúa Jêsus đã thực hiện trên đất hầu hết là tại Jerúalem được Ma-thi-ơ ký thuật từ đoạn 21 – 27 5-01A5-01B5-02A5-02B5-02C5-03A5-03B5-04A5-04B5-04C5-05A5-05B5-06A5-06B5-06C5-07A5-07B7C5-08A Gô-gô-tha Địa điểm có thể là nơi Chúa...
Đọc kinh Thánh Giăng 10:1-21 và 1-30 NGƯỜI CHĂN HIỀN LÀNH

Đọc kinh Thánh Giăng 10:1-21 và 1-30 NGƯỜI CHĂN HIỀN LÀNH

Bài đọc Kinh Thánh Giăng 10:1-21 Bài đọc Kinh Thánh Giăng 10:1-30 Người chăn chiên hiền lành 1 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. 2 Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là...
Cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 4

Cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 4

Cuộc đời Chúa Cứu Thế – Năm Khổ Nạn gồm 6 tháng tạm rút lui (6 tháng đầu năm khổ nạn) và 6 tháng phó mình (Ma-thi-ơ 14-20:34) Bài 01ABài 1BBài 1CBài 2ABài 2BBài 2CBài 3ABài 4BBài 5ABài 5BBài 5CBài 6ABài 6BBài 7ABài 7BBài 7CBài 8ABài 8BBài 8CBài 9ABài 9BBài...
Ý Nghĩa Lễ Báp-têm

Ý Nghĩa Lễ Báp-têm

Từ ngữ “báp-têm” phiên âm từ chữ baptême của tiếng Pháp (tiếng Anh là baptism). Những chữ nầy gốc từ chữ baptisma trong tiếng Hi-lạp (ngôn ngữ của Thánh Kinh Tân Ước). Chữ baptisma phát xuất từ động tự baptizò và baptò nghĩa là “dầm hay nhúng trong...
Top